Tīrīšanas līdz.1L Lemon universāls

Atpakaļ
Kategorija: Tīrīšanas līdzekļi
Artikuls: 5908311416136

Attēli

Informācija

Apraksts

Sastāvs:<5% anjonu virsmaktīvas vielas smaržas un aromātiskās kompozīcijas.2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. EUH208: Satur 5-Hlors-2 Metyl-2H-izotiazol-3-onu, 2-Metil-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.